JUN 21, 2020

Recital Hanns Eisler and Kurt Weill

with Steffen Schleiermacher, Piano

Potsdam